20 april 2014 DOSSIER RECHTER H. UNIKEN VENEMA PRESIDENT RECHTBANK UTRECHT

De Drie van Arnhem wordt de Zes van Arnhem:

Mr. A. Smeeïng-van Hees
Mr. L.J. Kerpel-van de Poel
Mr. H.L. Wattel

Op 5 juli 2011 wezen bovenstaande rechters van het Gerechtshof Arnhem als nevenzittingsplaats van het Gerechtshof Amsterdam een arrest in kort geding inzake het hoger beroep ingesteld door Mr. Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL tegen het vonnis in kort geding 23 juni 2010 Rechtbank Utrecht.
Zij bevestigden het juridisch volstrekt illegitieme vonnis dd 23 juni 2010 van vice-president van de rechtbank Utrecht, rechter rechter Mw. G.A.M.E. van der Burg-van Geest.
Het betrof het tweede kort geding van falend neuroloog Kuks tegen Mr Sophie Hankes dit keer inzake het verwijderen van de website www.jankuks.nl.

Deze rechters negeerden de ingebrachte ernstige feiten en de 51 ingediende bewijsmiddelen.
Deze uitspraken zijn aantoonbaar censuur in strijd met art 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Bovendien doorbraken zij de aansprakelijkheid van de rechtspersoon Stichting SIN-NL, eigenaar van de website www.jankuks.nl in strijd met fundamentele rechtsbeginselen.
Last but not least negeerden zij het juridische onderscheid tussen inhoud van de website en de domeinnaam. Ook de Hoge Raad heeft gekozen voor censuur en nb bij vervroeging een ongemotiveerd arrest gewezen!Hiertegen wordt in beroep gegaan bij het EHRM.

Door hun juridisch abjecte uitspraken roepen zij de schijn van partijdigheid op, in strijd met de Leidraad onpartijdigheid rechter , de Gedragscode Rechtspraak en art 6EVRM: recht op eerlijk proces.
NB Mw Mr. A.Smeeïng-van Hees blijkt volgens p. 78 van het jaarverslag van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over 2012 ook lid te zijn van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg!

Mr. B.J. Lenselink
Mr. A.W. Steeg
Mr. H. Wammes
Op 18 sept. 2012 wezen bovenstaande rechters van het Gerechtshof Arnhem een tweede arrest in kort geding inzake het hoger beroep ingesteld door falend neuroloog Kuks tegen Mr. Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL tegen het vonnis in kort geding 15 juni 2011 Rechtbank Utrecht.
De Rb Utrecht had de website drkuks.com rechtmatig verklaard en dit paste niet in het straatje van Kuks.
Het betrof het derde kort geding tussen falend neuroloog Kuks en Mr Sophie Hankes dit keer inzake het verwijderen van de website www.drkuks.com.

De rechters bij het Hof te Arnhem negeerden de ingebrachte ernstige rechtsfeiten, de bewijsmiddelen, de juridische motivatie en nationale en Europese jurisprudentie.
Ook dit arrest van het Hof te Arnhem is in flagrante strijd met de vrijheid van meningsuiting art 7 Grondwet en art 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Inmiddels is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Door hun juridisch ondeugdelijke uitspraken roepen deze zes rechters de schijn van partijdigheid op, in strijd met de Leidraad onpartijdigheid rechter, de Gedragscode Rechtspraak en art 6 EVRM: het recht op een eerlijk proces.