24 april 2014 DOSSIER RECHTER H. UNIKEN VENEMA PRESIDENT RECHTBANK UTRECHT

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL
Laatste update 23 dec. 2013
SIN-NL publiceert deze website in het algemeen belang


Update: 16 februari 2013: rechter Uniken Venema is nog steeds in functie....

Toont rechter H. Uniken Venema president van de rechtbank Utrecht schijn van partijdigheid?

Schond rechter Uniken Venema de Leidraad onpartijdigheid rechter?

Schond rechter Uniken Venema de Gedragscode Rechtspraak?

Schond rechter Uniken Venema art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens: het recht op een eerlijk proces

Blijft rechter Uniken Venema president van de rechtbank Utrecht?

Zijn er partijdige rechters in Nederland, zoja wie?

Worden falende rechters aangepakt?

Is Nederland een rechtsstaat?

In het hoofdstuk Publicatie TvGR 2011 vindt U het artikel getiteld:
Dwaling bij rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers van medische fouten.
Is correctie mogelijk?
Bijgaand de Pdf-versie

Lees en huiver!

Laatste update 16 februari 2013